عروسک-من-عروسک-پارچه-هدیه-کادو-ولتناین-کادو-سالگرد-aroosak

share on facebook


شما می توانید انتخاب نمایید که آیا خود چهره ارسالی بدون تغییر بر صورت عروسک چاپ شود یا کارتونی شده آن چهره مورد استفاده قرار بگیرد.

در این سایت شما انتخاب کننده چهره، لباس و رنگ موی عروسک خود هستید.

عروسک-من-عیدی-کادو-ولنتاین-هدیه-سالگرد-عروسک-پارچه-ای نمونه کار


لباس ها و فرم ثبت سفارش
عروسک-من-عیدی-کادو-عروسی-هدیه-داماد-کادو-عروس-عروسک-پارچه-ای

هدیه ای متفاوت برای سالگرد ازدواج، کادو تولد، یادگاری و ... هدیه دهید و کلی با هم بخندید ...

سفارش خارج از تهران هم پذیرفته می شود

عیدی-کادو-ولنتاین-هدیه-سالگرد-کادو-تولد-دختر-پسر-دوست-عروسک-پارچه-ای-من

کادو-دوستی-عروسک-پارچه-هدیه-سالگرد-تندیس-دست-کودک-قالبگیری-مجسمه-دست-قالب
کادو-ولنتاین-عروسک-هدیه-پسر-دختر-سیگار-ترک-اعتیاد
کادو-دوستی-عروسک-پارچه-هدیه-سالگرد-تندیس-دست-کودک-قالبگیری-مجسمه-دست-قالب